Årsmötet 2011 hos Knebildstorp

Ingvar Larsson avtackas av vice ordföranden Leif Henriksson.
Ingvar Larsson avtackas av vice ordföranden Leif Henriksson.

arsmote2011_1Knebildstorps koloniförening i Halmstad var värd för årsmötet 2011. Det var en vacker vårdag den 7 maj. Årsmötet hölls i föreningens fina samlingslokal. Till att leda årsmötets förhandlingar valdes de lokala representanterna Lena Ottosson och Monica Bengtsson. Till ny ordförande efter Ingvar Larsson från Mariestad och Västerängs Koloniträdgårdsförening valdes Peter Böös ordförande i Ramnalids koloniförening i Borås.arsmote2011_2

 

Ingvar Larsson avtackades och utsågs av årsmötet till hedersledamot i Västra regionen. Ingvar har varit aktiv i Västra regionen sedan 1983 och de senaste 10 åren som ordförande. Ingvar tackades också med ett presentkort som senare har omvandlats till inköp av ett fruktträd av sorten James Grieve, som ett minne av alla fina kontakter med föreningar och medlemmar i regionen