Träff hos Örestrands Koloniförening

Ett glatt gäng som samlades på Örestrand.
Ett glatt gäng som samlades på Örestrand.

Den 6 september 2012 träffades styrelserna från Ramnalid, Trandared och Örestrands koloniföreningar hos de sistnämnda för ett möte i deras fina partytält. Det var mycket givande och vi tror att det kan vara en god idé för många om de ligger på någorlunda geografiskt avstånd från varandra.

Vi diskuterade både problem och lösningar och det framkom snart att vi har mycket gemensamt och en hel del nyttigheter att dela med varandra.

Det är alltid bra att höra andras syn på den egna verksamheten och det kan ge nya infallsvinklar att lösa upp gamla knutar. Vi beslöt att träffas varje år och skifta mötesplats mellan föreningarna.