Regionens årsmöte 2022 hos Åsens

Åsens Sportstugeförening stod värd för regionens årsmöte 2022, som hölls i slutet av maj i Koloniföreningen Välens lokal (Välen tillhör FGK, Föreningen Göteborgs Kolonister). Årsmötet leddes föredömligt av Berne Hultin, kolonist på Välen och tidigare ledamot i förbundsstyrelsen.

Regionen har 14 koloniföreningar, tyvärr var bara sju representerade på årsmötet vilket var lite tråkigt för värdföreningen. Vi som var där hade en trevlig och bra dag.

Vid årsmötet avtackades Karin Rudehill, Varberg, och Kristina Forssell, Borås, som nu lämnade styrelsen. Nya i styrelsen är Bengt Nilsson, Påskbergets Koloniförening i Varberg, och Irene Skystedt, Holmängens Koloniförening i Vänersborg. (Nya styrelsen)

I samband med årsmötet berättade närvarande föreningar hur föreningsarbetet fortgår. Flera föreningar berättade att de ordnar ”Öppen trädgård”, där de visar sina områden för allmänheten. I anslutning till dessa aktiviteter har det också ordnats försäljning av frukt, grönsaker och blommor från de egna odlingarna. Efter åren med restriktioner på grund av Covid-19 är det nu istället energikrisen och dess återverkningar som skapar oro i medlemsföreningarna – många arbetar för att sänka sin elförbrukning och hitta olika lösningar för att på så sätt undvika alltför höga kommande elräkningar.

Efter en gemensam lunch åkte årsmötet till Åsens Sportstugeförening för en promenad på området. Åsens är ett annorlunda koloniområde. De 37 stugorna byggdes på 1950-talet, och föreningen bildades 1963. Området är kuperat – här är mest berg och skog, och odling sker i pallkragar och krukor. Kolonisterna får inte sätta upp staket mellan lotterna eller ta ner träd på området. 1993 blev området naturreservat, bland annat för att säkra stugkolonin och den omgivande terrängen. Åsens bjöd årsmötet på en guidad tur med efterföljande kaffe, och det fanns också tillfälle att prata med områdets kolonister.

Regionens årsmöten 2020 och 2021 hölls per capsulam på grund av då rådande restriktioner.

Misteröds koloni, Uddevalla, kommer att vara värd för årsmötet 2023.

BIlden visar en kolonistuga i med tallar och björkar runt lotten.
Åsens Sportstugeförening stod värd för Regionens årsmöte 2022. Efter årsmötet bjöds på en rundtur på området.
Bilden visar en dekorerad spaljé av armeringsjärn.
Bilden visar en röd kolonistuga på en lott med mycket berg framför huset.
Bilden visar en skylt "Naturreservat Hult Åsen" med en karta och reservatsregler.