Holmängens Koloniförening

Vänersborg, 64 medlemmar

Mindre än två kilometer sydost om torget i Vänersborg, och bara ett stekast från Vänern, finns Holmängens koloniområde. Området är nästan 45 000 kvadratmeter stort, och här finns 44 kolonilotter och 20 odlingslotter för sommarboende och odling.

Vänersborgs stadsfullmäktige beslutade redan 1931 att arrendera ut marken på Holmängen för koloniområde. Motivet var samma som i många andra städer i Sverige: att koloniträdgårdsverksamhet är av stor social betydelse och för ”samhällets invånare förenad med såväl trevnad som ekonomisk fördel”. Målsättningen var att kunna erbjuda en sund miljö utanför staden för rekreation och med möjligheter till husbehovsodling som bidrag till försörjningen.

1995 bedömdes koloniområdet som en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö.

Idag finns flera fina promenadvägar såväl inom som i naturen runt koloniområdet.

Kontaktperson
Kerstin Anderström
Kronogatan 4A
462 30 Vänersborg
tfn 073 023 6500
e-post kerstin.ankarstrom@gmail.com

Besök vår webbplats www.holmangen.se