Karlsviks Koloniförening

Trollhättan, 91 medlemmar

Karlsviks koloniträdgårdsförening ligger ca fem km från Trollhättans centrum, alldeles intill Överby handelsområde och invid Göta älv. Området bildades 1986 och är Trollhättans enda koloniområde med stugor. Det består av 91 lotter på 220–240 kvm. På varje lott finns en stuga, ofta med inbyggd veranda/ altan, förråd och hos många även ett växthus. Stuga, veranda och förråd (allt under tak) får vara högst 30 kvm, växthusen högst 5 kvm. I stugorna finns el men inget vatten – det hämtar man vid ett servicehus, där det också finns fem toaletter och två duschar.

Servicehuset städas av två stugor/vecka, enligt ett rullande schema för varje säsong. För att sköta området ordnas två arbetsdagar per säsong. Då städar och rensar vi på de gemensamma ytorna. Om man har förhinder kan man få göra en arbetsuppgift i förväg eller betala en skötselavgift.

På många ställen i området finns vattenposter med bevattningsvatten från älven. Vi har fått tillstånd att dra in ledning för detta vatten på tomterna. Det innebär att vi kan vattna obehindrat under torra och varma perioder.

Vi har också ett föreningshus med ett litet kök, en inglasad altan och en ny samlingssal, byggd under sommaren 2022 av frivilliga krafter. Där kan vi träffas på medlemsmöten, föreläsningar, fester osv.

Varje år i augusti brukar vi ordna ”Öppen trädgård” med loppis, lotterier, kaffeservering och tipspromenad. Då inbjuds allmänheten att besöka oss och det brukar vara ett populärt och välbesökt arrangemang. Under säsongen har vi ett antal träffar för bl.a. boule- och ukuleleintresserade.

Under vintern 2022 bildades en miljögrupp, som har startat arbetet att miljödiplomera föreningen. Vi har bl.a. gjort en medlemsenkät, ordnat studiecirkel, inbjudit till miljöfika, skickat ut Veckans miljötips och haft föreläsning om kompostering. Under 2023 nådde vi miljödiplomeringens grundnivå (läs mer här).                   

Kontaktperson

Ove Johansson
tfn 0703 06 95 80
e-post ovejohansson017@gmail.com