Trandareds Fritidsträdgårdar

Borås, 36 medlemmar

Trandareds fritidsträdgårdar är en förening med ett tiotal stugor.

Kontaktperson

Minna Pettersson
Menuettgatan 5D
507 65 Borås
tfn 076 831 92 63
e-post minna.k.pettersson@gmail.com 

Lummigt på Trandared.