Västerängs Koloniförening

Mariestad, 110 medlemmar

Området består av ca 40.000 kvm mark i direkt anslutning till ån Tidan. Koloniområdet är indelat i 76 lotter på 300 kvm där en stuga på högst 30 kvm får byggas. Till detta även ett ej isolerat uterum på 12 kvm. Vidare finns 28 lotter på 170 kvm där stuga på högst 10 kvm får uppföras.

Till varje tomt finns vatten för bevattning framdraget från egen pumpstation vid Tidan. Alla stugor har elström indraget. I föreningsgårdens servicedel har medlemmarna tillgång till duschar och toaletter.

Kontaktperson

Christina Fredin
Vasavägen 3 / 1706, 542 40 Mariestad
tfn 0706 82 07 14
e-post t_fredin@hotmail.com

Västeräng från ovan.