Regionens arbete

Västra regionen är en av 16 regioner inom Koloniträdgårdsförbundet. På förbundsrådets och förbundsstyrelsens uppdrag sköter regionen vissa för förbundet övergripande frågor av regional natur. Till dessa frågor hör att hålla kontakten med föreningarna i regionen och att arbeta för att koloniföreningar som ännu inte är med ansluts till regionen och förbundet.

Regionen har egna stadgar och leds av regionstyrelsen. Vill du veta mer eller om du vill själv vill göra en insats i förbundet kan du se våra adresser och telefon under Kontakta oss.

Regionens arbete står på fyra ben:

Medlemsavgifter
Här kan du se vad de olika avgiftsklasserna innebär och framför allt vad föreningarna och deras medlemmar får för pengarna.