Fördelar med ett medlemskap

Föreningarna har flera fördelar med ett medlemskap. Genom medlemskapet får föreningar råd och stöd från förbundet om allt från planärenden till frågor om stadgar, arrendekontrakt och beskattning. Förbundet och regionen ordnar också kurser om odling, trädbeskärning, föreningsverksamhet med mera. Förbundet arbetar aktivt med ekologisk odling och miljödiplomering.

I medlemsavgiften ingår även en grundläggande föreningsförsäkring hos Folksam och förmånliga lånemöjligheter i Koloniträdgårdsrörelsens lånefond.

Föreningarna får dessutom möjlighet att lägga information och foton på regionens hemsida (alltså denna) utan kostnad.

Koloniföreningar som är med i förbundet kan också få bidrag till organisation (t ex kurser för styrelsen) och odling (kurser av olika slag som exempelvis trädbeskärning och kompostering). Föreningarna kan också få juridisk hjälp och bistånd vid förhandlingar om till exempel arrenden.

För föreningarnas alla medlemmar ger ett medlemskap tidningen Koloniträdgården i brevlådan fyra gånger per år. Varje medlem får också tillgång till förbundets information och rådgivning om trädgård och andra koloniträdgårdsfrågor, rabatt på trädgårdslitteratur och redskap, samt broschyrserien ”Lätt om odling”.

Gör ett besök på förbundets hemsida: www.kolonitradgardsförbundet.se

Observera att direktmedlemskap är inte möjligt – du måste vara medlem i en förening som är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet för att få del av Koloniträdgårdsförbundets utbud.