Kontakter

Adresslistor med olika möjligheter att nå föreningarna (telefon, mobil, e-post etc) skall hållas ständigt aktuella.

Uppvaktningar till föreningar som firar jubileum prioriteras och kravet är att föreningen har någon slags sammankomst för tillfället i fråga och att regionen är inbjuden att representera. Uppvaktningen bör anpassas till föreningens verksamhet. Representationen skall fördelas inom styrelsen så långt som möjligt.

Utöver regionstyrelsens två formella sammanträden bör man verka för besök i föreningarna så långt de ekonomiska ramarna tillåter.

De långa och relativt sett kostsamma resorna är ett hinder för att nå de olika föreningarna men bör ändå prioriteras och besök i föreningar kan ske med delar av styrelsen.