Marknadsföring

Marknadsföring för att få nya föreningar att bli medlemmar och anslutna till förbundet är ett långsiktigt arbete och kräver stort tålamod.

Tidigare var det möjligt att kontakta enskilda kolonister som var medlemmar, men numera finns inte möjligheten till enskilt medlemskap. Regionens styrelse söker ändå kontakter med enskilda kolonister som är intresserade av förbundet och det kan vara ett bra väg in för att få föreningar som helhet att ansluta sig..

Styrelsen arbetar för att få tillträde till föreningar för att på plats förklara och informera om fördelarna för ett medlemskap i förbundet.

Styrelsen skall också sända information till icke anslutna föreningar och även kontakta anslutna föreningar för att de skall kunna påverka de föreningar på samma ort som inte är anslutna till förbundet.