Att synas och höras

Att synas på internet och regionens webbplats och där ha möjlighet för de föreningar som inte har en egen att lägga upp bilder och text.

Att på regionens webbplats ha länkar till föreningarnas egna webbplatser och andra sidor som kan vara av intresse för våra medlemmar.

Att med pressreleaser gå ut till lokala dagstidningar med uppgifter om regionen och vilka föreningar som är medlemmar och med uppgifter om vilka kontaktpersoner som finns.

Att de lokala dagstidningarna uppmanas skriva artiklar om koloniträdgårdar med bland annat vikten av att det är en betydande friskvårdsfaktor och att odling ligger i toppen bland de fritidsintressen som idag finns i vårt land.

Att hänvisa till SLU:s (Sveriges Lantbruksuniversitet) rapport om fritidsodlingens betydelse.

Att uppmana föreningarna vid aktiviteter kontakta den lokala pressen för att se om det finns intresse för ett reportage.