Regionstyrelse

Ordförande

Solweig Hultman, Misteröds Koloniträdgårdsförening
Aftonbrisvägen 7A, 451 61 Uddevalla
tfn 070 735 0648
e-post solweig.hultman@hotmail.com

Vice ordförande

Christina Fredin, Västerängs Koloniförening
Vasavägen 3 / 1706, 542 40 Mariestad
tfn 070 682 0714
e-post t_fredin@hotmail.com

Kassör

Anders Berglund, Eklundshovs Kolonitrödgårdsförening
Aspholmsgatan 7, 553 23 Jönköping
tfn 070 570 0878
e-post lenabritt.eriksson@telia.com

Sekreterare samt
kontaktperson för Kolonitidningen

Britt-Marie Svensson, Karlsviks Koloniförening
Storgatan 16, 461 31 Trollhättan
tfn 073 053 3227
e-post brittmarie974@gmail.com

Ledamot och vice sekreterare

Elisabeth Eriksson, Skövde Koloniförening
Döbelns gata 2C, 541 50 Skövde
tfn 070 818 2004
e-post bibeen1951@yahoo.se

Suppleanter

Bengt Nilsson, Påskbergets Koloniförening
Krabbes väg 8A, 432 51 Varberg
tfn 070 972 2742
e-post dungubengt@live.se

Irene Skystedt, Holmängens Koloniförening
Björkholmsgatan 8C, 462 32 Vänersborg
tfn 070 204 5015
e-post iskystedt@gmail.com

Revisorer

Marita Andreasson, Åsens Sportstugeförening
Södra Dragspelsgatan 24, 421 43 Västra Frölunda
tfn 070 260 2496
e-post hultasensstugor@gmail.com

Ove Johansson, Karlsviks Koloniförening
Tingvallaplan 4C, 461 32 Trollhättan
tfn 070 306 9580
e-post ovejohansson017@gmail.com

Revisorsuppleant

Birgitta Tranberg, Skövde Koloniförening
Henriksbergsgatan 42, 541 35 Skövde
tfn 073 030 6268
e-post birgittatranberg43@gmail.com

Ledamot i Förbundsstyrelsen för Västra Regionen

Solweig Hultman, Misteröds Koloniträdgårdsförening
Aftonbrisvägen 7A, 451 61 Uddevalla
tfn 070 735 0648
e-post solweig.hultman@hotmail.com

Förbundsrådsledamöter

Elisabeth Eriksson, Skövde Koloniförening
Döbelns gata 2C, 541 50 Skövde
tfn 070 818 2004
e-post bibeen1951@yahoo.se

Anders Berglund, Eklundshovs Koloniträdgårdsförening
Aspholmsgatan 7, 553 23 Jönköping
tfn 070 570 0878
e-post lenabritt.eriksson@telia.com

Ersättare i Förbundsrådet

Bengt Nilsson, Påskbergets Koloniförening
Krabbes väg 8A, 432 51 Varberg
tfn 070 972 2742
e-post dungubengt@live.se

Christina Fredin, Västerängs Koloniförening
Vasavägen 3 / 1706, 542 40 Mariestad
tfn 070 682 0714
e-post t_fredin@hotmail.com

Valberedning

Eva Hjort, Prästakullens Koloniförening (sammankallande)
Lilla Drottninggatan 2C, 432 45 Varberg
tfn 073 0342460
e-post ececillavbg@gmail.com

Marie Sundberg, Misteröds Koloniträdgårdsförening
Järvstigen 4D, 451 54 Uddevalla
tfn 072 163 4376
e-post marie.sundberg@gmail.com